Naslovnica
Dušobrižnik
Pripava za sakramente
Zaštitnik misije
Sveta misa - raspored
Obrasci kršcanskog nauka
Vjeronauk
Misijsko pastoralno vijeće
Crkveni zbor
Duhovni poticaj
Galerija
Linkovi
Kontakt
 Obnovljeno: 2016-10-06

  Sveta misa - raspored

Prva nedjelja u mjesecu
Halmstad
Hisingen
12.30
18:30
Druga nedjelja u mjesecu Borås
Göteborg
13.00
16.00
Treća nedjelja u mjesecu Skövde
Alingsås
10.00
14:30
Četvrta nedjelja u mjesecu Borås
Göteborg
13.00
16.00
Peta nedjelja u mjesecu Halmstad
Göteborg
12.30
16.00
Druga i četvrta subota u mjesecu Trollhättan 16.00
Svaka subota u mjesecu (osim PRVE subote) Göteborg 08:30 Krunica
09:00 sv. Misa
Svaka PRVA subota u mjesecu
sv. Misa za djecu (vjeroučenike)
Göteborg 09:30 Krunica
10:00 sv. Misa

 

 

 

 

     Red sv.Mise na hrvatskom i
    švedskom jeziku >>


 

    Misna čitanja i molitva vjernika >>

 
               

Hrvatska Katolička Misija Alojzija Stepinac © 2015 · Mladen Vuk · Parkgatan 14 · 411 38 Göteborg · Tel. +46 (0) 767 139 901 · hkmgot@gmail.com